fbpx

Flyveinstruktør

Vi oplever, at der er stor interesse for at uddanne sig til flyveinstruktør (FI), hvilket for mange både giver nogle gode flyveoplevelser, men det er også er godt at kunne skrive på sit CV!

Har du lyst til at blive flyveinstruktør, kan CAPA også hjælpe dig. Vi afvikler typisk et kursus hver efterår/ vinter, så de nye instruktører er klar til foråret.

 

Flyveinstruktør:  Undervisningsforløb og krav til uddannelsen

Kurset består af en teoretisk del på 125 timers klasseundervisning “Teaching and Learning”. Denne finder sted i dagtimerne og afsluttes med en prøve aflagt over for Trafikstyrelsen. Efter bestået teori følger den praktiske flyvning på 30 timer. Denne del gennemføres individuelt og afsluttes med en prøve aflagt over for Trafikstyrelsen.

Optagelseskrav:
I henhold til EASA, Part FCL skal følgende kriterier være opfyldte før kursusstart. Du skal være:
Indehaver af CPL(A) eller ATPL(A)
Indehaver af PPL(A) og have mindst 200 flyvtimer. Heraf mindst 150 timer som PIC.

For begge ovenstående gælder, at du skal have erhvervet mindst 30 timer på et énmotoret fly. Heraf skal mindst 5 timer være fløjet inden for de sidste 6 måneder. Den senere omtalte “Pre Entry Flight Test” tæller ikke med.

  • Have bestået CPL(A) teorieksamen 
  • Have erhvervet mindst 10 timers instrumentflyvetræning som elev. Max. 5 timer af disse må være syntetisk flyvetræning. 
  • Have udført mindst 20 timers navigationsflyvning, som PIC inklusive 1 flyvning på 540 km (300 NM), hvor “full stop landing” skal være foretaget på 2 forskellige flyvepladser undervejs.
  • Have bestået en såkaldt “Pre Entry Flight Test” med en hertil kvalificeret EASA instruktør. Denne Flight Test er baseret på et Proficiency Check – og skal være bestået, inden kurset starter.

På den grundlæggende instruktøruddannelse, der giver rettighed til at skole PPL, kan der i takt med stigende erfaringsniveau viderebygges med yderligere rettigheder til følge.

Er du kommerciel pilot og har du ikke FI(A) – gives der i.h.t. EASA reglerne mulighed for at blive IRI (Instrument Rating Instructor). Kontakt os for at høre mere.