fbpx

Optagelsesprøve til at blive pilot

For at blive pilotelev på CAPA skal du bestå vores interne optagelsesprøve. En bestået optagelsesprøve giver udtryk for, at du er erklæret egnet til at påbegynde din pilot uddannelse.

Optagelsesprøven finder typisk sted den sidste onsdag i hver måned. Optagelsesprøven består af 4 dele, og du vil afslutningsvis få svar med hjem.

Optagelsesprøven er gratis! 

01

Skriftlige prøver

Til optagelsesprøven vil du blive testet i skriftlige prøver i engelsk oversættelse og forståelse samt matematik færdighedsregning og talrækker. Prøverne er uden hjælpemidler og uden lommeregner. Niveauet svarer til 9 klasses afgangseksamen. 
Vi opfordrer til at man træner matematisk færdighedsregning, således at man kan gange, dividere og regne med brøker på papir. 

02

Samarbejdsøvelse

Til samarbejdsøvelsen vil aspiranterne blive testet i evnen til at arbejde sammen i en gruppe. Der skal uddelegeres nogle opgaver og roller, og derefter skal der diskuteres og skabes fælles konsensus om en problemstilling og handling herpå. 

03

Simulatorprøve

Under kyndig vejledning fra en af vores instruktører, vil en del af optagelsesprøven foregå i vores B737 simulator. Her vil aspiranten få instrukser at flyve efter, og fokus fra vores side vil være at bedømme evnen til at tage imod instrukser samt håndelag og håndtering af simulatoren. 

Det forventes ikke, at man har fløjet simulator (eller anden flyvning) før. 

04

Interview

Under alle faser i optagelses prøven, vil vi få et indblik i aspirantens personlighed, hvem de er, hvordan de håndterer udfordringer mm., herunder også få en idé om det potentiale, som aspiranten udviser. Dette er også noget, som vi vil få en forståelse for under det personlige interview. Vi ligger vægt på, at aspiranten har et drive for læring og ønske om at uddanne sig og ligge den indsats i det, som det kræver. Vi er interesserede i at høre om, hvem du er, dine interesser, ønsker og ambitioner, bagland mm. 
Samtalen handler ikke om at skulle ‘caste’ nogle, men derimod om at forventningsafstemme de forpligtelser, og de mange fede muligheder, som pilotuddannelsen byder på.