fbpx

HOLDSTART PÅ PILOT UDDANNELSEN HOS CENTERAIR

På Center Air Pilot Academy starter vi nyt hold

gange årligt; januar, april, august og oktober.
0

Fremtidige holdstart på CAPA:

For at starte på pilot uddannelsen på CAPA er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt og/eller taget stilling til:

Man skal først og fremmest gøre sig nogle overvejelser om, hvilket hold man ønsker at starte på, og om der er plads på det pågældende hold. Økonomi og finansiering skal være planlagt og på plads. Man skal ydermere have opnået eller som minimum have tid til et medical class 1 ved flyvemedicinsk, samt gennemført og bestået optagelsesprøven på skolen. Tilmelding og yderligere information om optagelsesprøven findes her.

Vi opfordrer til, at man deltager i et informationsmøde, hvorved man kan se og høre meget mere om pilotuddannelsen samt vores faciliteter på CAPA. Mere information om og tilmelding til informationsmøder her.