fbpx

Forberedelse og ansøgning til pilotelev

Forberedelse inden optagelsesprøven

Har du har behov for at genopfriske matematik og fysik, kan du med fordel bruge lidt tid på denne:
Itunes – Maths and physics for pilots

Vi kan stærkt anbefale, at du tilmelder dig et af vores informationsmøder:
Klik her for at tilmelde dig

Hør om Luca Censi og Christian Rosenbæks hverdage som uddannede piloter:
Studentum – Få luft under vingerne

Optagelsesprøve

For at blive pilotelev på CAPA skal du bestå vores interne optagelsesprøve. En bestået optagelsesprøve giver udtryk for, at du er erklæret egnet til at påbegynde din pilot uddannelse.

Optagelsesprøven finder typisk sted den sidste onsdag i hver måned, og du kan få yderligere information om, hvordan du forbereder dig, ved at kontakte os eller deltage i et informationsmøde. Kort kan det siges, at optagelsesprøven består af 4 skriftlige prøver (engelsk/matematik), en samarbejdsøvelse, en simulatorprøve samt et interview. Afslutningsvis vil du få svar med hjem.

Optagelsesprøven er gratis!

Tilmelding foregår ved at klikke her: Tilmelding

Medical

Efter bestået optagelsesprøve, skal du bestå en class 1 medical.

Undersøgelserne kan foretages hos en godkendt AeMC i enten Danmark eller i udlandet (dog skal det være en EASA godkendt læge). 

Du kan finde links til godkende læger her:
Trafikstyrelsen – Godkendte flyvelæger
 
Derudover anbefaler vi også Norges Flymedisinske Senter i Oslo:
Norgesflymedisinskesenter – Booking
 

Et normalt, sundt helbred, syn (max +/- 5), hørelse og balanceevne m.m. kræves. Du skal endvidere være være fyldt 18 år.

Et af de punkter der bliver undersøgt er, om der er spor efter alkohol eller andre rusmidler i blodet. Det er naturligvis vigtigt, at en pilot ikke er påvirket under en flyvning. Grænsen for alkohol går under en flyvning op til 0,05 promille, og der må INGEN spor være efter andre rusmidler, herunder hash. Vær opmærksom på at hash kan spores i blodet i op til 3 måneder efter et indtag. Udover det er ulovligt og er bortvisningsgrund på skolen, så betyder det reelt, at såfremt der skulle ske et uheld, så dækker en forsikring ikke. Vær også opmærksom på at både skolen og Trafik-og Byggestyrelsen til enhver tid kan tage stikprøver.

Økonomi

Derudover skal vi inden uddannelsesstart have tilsagn om, at den finansielle situation er afklaret. Det kan i dag være en stor udfordring at få bevilliget et lån. For at imødekomme dette har vi som den eneste pilotskole lavet en garantistillelse i Spar Nord, hvor vi garanterer for et vist beløb, som kan være den faktor, der er med til, at banken vil finansiere uddannelsen. Udover at vi har lavet nogle fordelagtige aftaler på vores elevers vegne, går CAPA også selv, i visse tilfælde, ind og tilbyder finansiering. Kontakt os nærmere og hør mere om CAPA Kredit.

Når du har bestået både optagelsesprøven og medical samt har finansieringen på plads, kan du tilmelde dig kursusstart i enten januar, april, august eller oktober.

Uddannelsen er godkendt til forhøjet SU (kun ved integreret forløb, modulare forløb giver ikke adgang til SU), og CAPA foranlediger kontakten til SU styrelsen.

CAPA uddanner piloter for det Grønlandske Selvstyre. Er du interesseret i at blive pilot, og kommer fra Grønland, kan du læse mere på enten Air Greenlands hjemmeside eller Sumut.dk

De, der har fast bopæl på Færøerne, har udover forhøjet SU, mulighed for at søge om et ekstraordinært tilskud på ca. kr. 150.000 (kontakt www.studul.fo)