fbpx

Bliv pilot på den integrerede pilotuddannelse

Bliv pilot hos Center Air Pilot Academy

Hos Center Air Pilot Academy uddanner vi professionelle piloter til den internationale luftfartsindustri. CAPA er udbyder af den integrerede pilotuddannelse, som er et fuldtidsstudie, hvor hele uddannelsesforløbet er planlagt og tilrettelagt.

Den integrerede pilotuddannelse tager ca. 24 måneder, og man er berettiget til forhøjet SU under hele forløbet.

Hos CAPA foregår den praktiske del af pilot uddannelsen både i fly og i godkendte simulatorer. Ca. 9 måneder af uddannelsen fokuserer på ATPL teori med klasseundervisning og med eksaminer hertil. Som udgangspunkt tager man 4 fag ad gangen for at gå til eksamen i de respektive fag, for så derefter at tage 4 nye fag. I alt skal 14 ATPL fag bestås herunder: Human Performance and Limitations, Meteorologi, Airlaw, Principles og Flight, Performance, Instrumentation, Mass and Balance, Airframe Systems and Powerplant, Operations Procedures, Radio Navigation, Flight Planning, General Navigation, Communication samt KSA 100 Mental Math Test.

Bliv pilot nu og kontakt Center Air Pilot Academy for nærmere information.

Pilotuddannelsen hos CAPA kort fortalt:

CAPA har mange års erfaring i at uddanne EASA godkendte professionelle piloter via den traditionelle ATPL pilot uddannelse. Uddannelsen afsluttes med en CPL (Commercial Pilot License) og en IR/ME (Instrument Rating/Multi Engine) flyveprøve, som aflægges overfor Trafikstyrelsen samt et APS MCC kursus (Airline Pilot Standard, Multi Crew Coorporation Course). MCC kurset skal være en del af det integrerede program. Hos CAPA er kurset dog væsentligt udvidet fra et almindeligt MCC til et APS MCC, der også indeholder et Jet Orientation Course.

Varighed af pilotuddannelsen
2 år

Opbygning af pilot uddannelsen hos Center Air Pilot Academy:

På CAPA har vi opdelt pilot uddannelsen i fem flyvefaser:

I fase 1 kommer du igennem vores basicforløb med både teori og flyvning op til første solo. Du kommer også igennem BEG radiokursus, som giver dig rettighed til at føre radiosamtaler med en luftfartstjenesteenhed. Med radiocertifikatet i hånden og de første 10 flyvninger på programmet er du klar til første solo i fase 2.

I teoriforløbet på ”basic” kommer du igennem følgende fag: Air Law, Navigation, Human Performance and Limitations, Meteorology og Aircraft General Knowledge.

I fase 2 vil du flyve din første soloflyvning efterfulgt af navigationsture rundt i Danmark. Derudover får du også i starten af fase 2 en smag på IFR (Instrument Flight Rules), som man kommer til at flyve, når man har bestået sin SEP(land) flyveprøve.

Der kan forekomme tider under fase 2, hvor ATPL-teorien bliver lagt ind i programmet.

Denne fase fortsætter med soloture rundt i Danmark. Der er også lagt Advanced UPRT-flyvning i programmet på denne fase. Advanced UPRT er teori og flyvningtræning i bl.a. opretning fra unormale flyvestillinger. Du får også fløjet dine natflyvninger både med instruktør og også solo. Til slut i fase 3 ligger der en intern VFR flyveprøve SEP(land).

Der kan forekomme tider under fase 3, hvor ATPL-teorien bliver lagt ind i programmet.

I fase 4 er du færdig med at flyve VFR solo og skal nu til at lære alt om instrumentflyvning under instruktion af vores dygtige instruktører. Her opnår du GEN radiocertifikat. Programmet bliver fløjet på vores Tecnam P-Mentor, som er vores enmotorede fly godkendt til IFR flyvning. Godt i gang med IFR flyvning overgår du til at flyve på tomotoret flyvemaskine; dette er i vores Tecnam 2006MKII. Den første del af  ”Multi Engine” programmet leder op til din CPL (Commercial Pilot License) flyveprøve, og derefter fortsætter træningen op til din IR/ME (Instrument Rating/Multi Engine) flyveprøve. Når begge prøver er bestået, er du kommerciel pilot, og vores APS/MCC kursus venter. Det kan du læse om: Her.

Fase 5 består af vores APS/MCC (Airline Pilot Standard – Multi Crew Cooperation) kursus, som er sidste fase, du kommer til her på CAPA. Kurset bliver fløjet i vores FNPT-II MCC B737 eller A320 simulator på skolen, og det er på hele 40 timer. Når du er færdig med dette kursus, er du klar til jobsøgningen og klar til et job hos et luftfartsselskab.

ATPL teorien overlapper nogle af de forskellige flyvefaser. Da dele af flyveprogrammet, med undtagelse af simulatorflyvning, er afhængig af vind og vejr, forsøger vi så vidt muligt, at vores elever flyver, når vejret er til det. Derfor er der forskel på, hvornår holdene starter og færdiggør deres ATPL teori. Nogle hold kommer igennem ATPL teorien i et uafbrudt forløb, hvor andre hold afbrydes af flyvning hen over sommerhalvåret.

Flyveforløbet hos CAPA kort fortalt:

Teoriforløb:

Informationsmøde
Deltag i et informationsmøde

Bliv klogere på skolen og de uddannelsesmuligheder, som vi tilbyder på CAPA. På et informationsmøde kan du se skolens faciliteter, møde nuværende og tidligere CAPA elever samt få svar på alle de spørgsmål du måtte have. 

Finansiering
Få finansiering på plads

Pilotuddannelsen på CAPA koster 725.000 kr., og som betales i rater under hele uddannelsesforløbet. Prisen inkluderer al skolemateriale, og dækker både flyve- og teori undervisning. På CAPA tilbyder vi hjælp til finansiering af din pilotuddannelse via CAPA Kredit. 

Medical class 1
Lægetjek om et normalt, sundt helbred

Alle piloter skal have et gyldigt medical, som et bevis på, at man er almindelig sund og rask og egnet til at udøve flyvning. Som udgangspunkt skal man til lægetjek hvert år, hvor man får sin medical fornyet. 

Optagelsesprøve
Aflæg intern optagelsesprøve på skolen

For at starte sin pilotuddannelse på CAPA skal man bestå en optagelsesprøve.